85 Alberts Weg, Newlands, Johannesburg, Gauteng

Departemente

Handelinge 9:36-42

36 In Joppe was daar ‘n gelowige vrou met die naam Tabita, in Grieks “Dorkas”. Sy was altyd besig om goed te doen en die armes te help. 37 Juis in die tyd toe Petrus in Lidda was, het sy siek geword en gesterwe. Hulle het haar gewas en in ‘n bokamer neergelê. 38 Aangesien Lidda naby Joppe is en die Gelowiges gehoor het dat Petrus daar is, het hulle twee mans na hom toe gestuur met die versoek: “KOM TOG GOU NA ONS TOE OOR”

39 Petrus het dadelik saam met hulle gegaan en toe hy daar kom, het hulle hom na die bokamer toe geneem. Al die weduwees het by hom kom staan en snikkend vir hom die klere gewys wat Dorkas gemaak het toe sy nog gelewe het. 40 Nadat Petrus almal uitgestuur het, het hy gekniel en gebid. Toe het hy na die liggaam gedraai en gesê: “TABITA, STAAN OP!”

Sy het haar oë oopgemaak en toe sy vir Petrus sien, het sy regop gesit. 41 Hy het haar met die hand help opstaan, die weduwees en die ander gelowiges geroep en haar lewend voor hulle gebring.

42 Die hele Joppe het hiervan gehoor, en baie mense het tot geloof in die Here gekom.

Nuwe Begin Gemeente

Administratief

Crystal Victor

Crystal Victor

  PA vir Past (MTh) Elsie de Beer
  071 341 3071

Read Biography

Geestelike leierskap

Sondagskool

Sondagskool Slagspreuk: JESUS IS MY SUPERHERO

Hulpfonds

Administrasie

Bank Besonderhede

Indien u 'n donasie aan ons gemeente wil maak, hier is ons bank besonderhede:

ABSA Northcliff
Takkode: 334705
Rekening nommer: 730620624 - tjek rekening
Plaas asb u naam as verwysing of meld net donasie as verwysing.

Musiek Bediening

Carolann Sklar

Carolann Sklar

  Musiek Leier
  071-439-2851

         

Read Biography

NBG: Jeug - Youth

Michael & Ciska Bester

Michael & Ciska Bester

  Jeug Leier's
  083 516 6488 / 083 609 3981

Read Biography