85 Alberts Weg, Newlands, Johannesburg, Gauteng

Gebeds Versoeke

praying-boyWelkom by die PPK Newlands Gebeds versoek blad

Indien u voorbidding vir enige saak wil hê, kontak ons per e-pos by elsmore@mweb.co.za. Gebed verander sake en niks is by God onmoontlik nie. Dit is Hy wat die onmoontlike in die moontlike verander

Indien u as voorbidder wil optree, skakel gerus met ons en ons sal aan u ‘n lys verskaf van sake wat voorbidding vereis.