85 Alberts Weg, Newlands, Johannesburg, Gauteng

Dienste

Ons dienste soos hier onder aangedui.

Sondag:
Sondagskool 09:00
Oggenddiens 09:00
Aanddiens 18:00

Maandag
Woordskool 19-00

Woensdag:
Biduur 19:00

Vrydag:
NBG Jeug-Youth 19:00

Kontak Persone

Presiderende Pastoor
Dr. (DTh) Morné de Beer
Tel 082 457 1230
E-Pos - elsmore@mweb.co.za

Gemeente Bestuurder
Past. (MTh) Elsie de Beer
Tel 083 519 5747
E-Pos - elisheva.spreuke052@gmail.com

Geestelike leiers:
Marius Zwarts 082 316 6973

Bankbesonderhede
ABSA Northcliff
Takkode 334705
Rek No: 730620624
Gee asseblief 'n verwysing ter wille van allokasie.

Aanwysings

Vanaf N1 neem Gordon weg afrit en ry oos. gaan oor drie verkeersligte. Laaste verkeerslig by Long str. Tweede stop draai links(Oos) - kerk op linkerhand voor volgende stop

Vanaf Main Rd - draai regs by verkeerslig by Sophiatown polisiestasie. Gaan verby verkeerslig - draai links in Albertsweg - derde straat na laerskool Esperanza

Vanaf Roodepoort - ry oos met Ondekkersweg. Draai links by Mollie weg - aanwysingsbord na Randburg. Gaan verby stop teken, draai regs by verkeerslig. By tweede stopteken draai links. Die kerk is op die linkerkant voor die volgende stopteken.