85 Alberts Weg, Newlands, Johannesburg, Gauteng

Omtrent Ons

Visie

Die uitbouing van God se Koninkryk deur die verkondiging van die Evangelie van Christus onder totale en absolute leiding van die Heilige Gees. Mobilisasie van alle lidmate deur die identifisering en toepassing van die vyfvoudige bediening volgens Efe 4:11. En Hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars.

Missie

Primêr is die taak wat ons opgelê is om God se Koninkryk uit te brei en is ons missie dus om met uitbreiding en ontwikkeling die opdrag uit te voer volgens Matt. 28:19 Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.

Gesonde Evangelisasie-metodiek te volg deur die Geestelike leiers te onderrig en toe te rus sodat die waarskuwing wat opgeteken is in Hosea 4:6 My volk gaan ten gronde weens gebrek aan kennis, oorkom sal word en sodoende ‘n goed toegeruste gemeente te hê wat progressief staan in God se Koninkryk en die uitbouing daarvan.

Samevattend kan die missie van die Geestelike bestuur gedefinieer word volgens Handelinge 20:28 Gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het om as herders die gemeente van God te versorg, wat Hy deur sy eie bloed verkry het. Die Bates, Finansies en Administrasie wat aan ons toevertrou is so te bestuur dat ons volgens Matt 25:23 oor soveel meer aangestel sal word.

Waarin ons glo

 • Ons glo in die Drie-enige God – Vader, Seun en Heilige Gees
 • Ons glo in die maagdelike geboorte van Jesus,
 • Ons glo in die versoen dood van Jesus, Sy opstanding en hemelvaart
 • Ons glo dat Hy weer gaan terugkom om ons na Sy ewige tuiste te haal
 • Ons glo aan die wedergeboorte deur die bloed van Jesus, wat ons sonde deur genade wegneem
 • Ons glo aan die doop deur onderdompeling
 • Ons glo aan die gemeenskap van die heiliges en die onderlinge byeenkomste van alle Christene
 • Ons glo dat die volle Bybel die geinspireerde woord van God is en dat die hele Bybel nuttig is vir ons geestelike groei
 • Ons glo aan die werking van die Heilige Gees
 • Ons glo aan die gawes van die Heilige Gees
 • Ons glo dat die vrug van die Gees deur almal altydeur geopenbaar behoort te word
 • Ons glo dat gebed die kommunikasie medium met God is en dat God gebede beantwoord