NAAM: Pinkster Protestante Kerk Newlands
BANK: ABSA Northcliff
BANK TAKKODE: 632005
REKENINGNOMMER: 730620624
Swift Code: ABSAZAJ

Snapscan is ‘n veilige en gerieflike manier om ‘n
bydrae te maak. Vir meer inligting besoek www.snapscan.co.za

GEE

BANKBESONDERHEDE

 

snapscan

 

payfast

Payfast is ‘n veilige en gerieflike manier om ‘n
bydrae te maak. Vir meer inligting besoek www.payfast.co.za

Indien u 'n donasie aan ons gemeente wil maak, hier is ons bank besonderhede:

* Price